[zaloguj się]
MĄCĄCY  stp s.v. mącić; Cn brak, Linde XVIII w. s.v. mącić.

Cf MĄCIĆ