[zaloguj się]
MĄDRO a. MĘDRO  stp; Cn, Linde brak.

Cf MĄDO, MĄDZIE