[zaloguj się]

MDLONY (?) (1) part praet pass impf

Fleksja

L pl mdlonych.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Z zatarciem funkcji imiesłowowej: słaby pod względem fizycznym: Dla cżego y ten obycżay był/ że dzieći nye w domach/ ále po polach myedzy zyelſki ſypyáły/ nie w głowy nye kłádąc/ áby tak wemdlonych [możliwa też lekcja: młodych a. mdłych] á wdopiro roſlych lecyech/ ku pracy robocye yákiey/ y ſkutecżnemu á pewnemu ſpoſobowi przyzwycżayáć ſie mogli. GliczKsiąż E5.

Cf MDLIĆ