[zaloguj się]

MIESIĄCZEK (7) sb m

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w miesiąc oraz w -ek).

Fleksja
sg pl
N miesiączek miesiączki
G miesiączka
L miesiączku miesiączk(o)ch

sg N miesiączek (3).G miesiączka (1).L miesiączku (1).pl N miesiączki (1).L miesiączk(o)ch (1).

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde XVI–XVII w.; poza tym XVIII w. w innych znaczeniach.

1. Półksiężyc; lunula Calep (4): Lunula – Mieſiączek. Calep 617b.
a. Owoc w kształcie półksiężyca (3): na ktorim zielu [wilczym grochu] mieſiącżki wyraſtaią w ktorych ſą ziarnka po trzech w każdym mieſiącżku FalZioł I 109a, I 141c.
2. bot. Calendula officinalis L. (Rost), nagieiek lekarski; roślina z rodziny złożonych (Compositae), popularna jako roślina ozdobna; używana jako przyprawa kuchenna i barwnik spożywczy; rownież roślina lecznicza (3): wezmi ſoku tego mieſiącżka/ oleyku rożanego/ łoiu ieleniego FalZioł I 71b, I 71a, 71a żp.

Synonimy: 1.a. strączek; 2. nogietek.

Cf MIESIĘCZNIK

MP