[zaloguj się]

MIESIĘCZNIK (10) sb m

miesięcznik (6), miesiącznik (1), miesiącnik a. miesiącznik (2), miesięcnik a. miesięcznik a. miesiącnik a. miesiącznik (1) BartBydg; miesięcznik Mymer1, FalZioł (3), GroicPorz, SienLek; -ącnik a. -ącznik Murm; miesiącznik: -ącnik a. -ącznik WujNT (1:1).

e prawdopodobnie jasne (tak w miesiąc).

Fleksja
sg pl
N miesięcznik
D miesięcznik(o)m
A miesięczniki
I miesięczniki(e)m

sg N miesięcznik (6).I miesięczniki(e)m (1).pl D miesięcznik(o)m (2).A miesięczniki (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI w.; poza tym XVII(z Cn) i XVIII w. w innych znaczeniach.

1. Cierpiący na pewien rodzaj padaczki, która według dawnych przekonań nasilała się przy odmianach księżyca; lunaticus Murm, Mymer1 BartBydg, Vulg, Cn; a luna affectus a.percitus a. percussus, noctambulus Cn (8): Lunaticus. Eyner der do monſichtig iſt. Lunátik álbo myeſyącnyk. Murm 75; Mymer1 39; BartBydg 84; y przynośili mu wſzytkie ktorzy ſię źle mieli/ á byli zięći rozmáitemi chorobámi y dręczenim; y opętáne/ y lunátyki (marg) mieśiączniki. [...] (‒) WujNT Matth 4/24, s. 70 marg.

W połączeniu szeregowym (1): Z przyrodzenia Sędźiem niebywa/ ktory ieſt ſzalony/ ná rozumie zeſzły/ Mieſyęcznik/ niemy/ ſlepy/ głuchy/ y ktoryby niedoſzedł dwudźieſtego y iednego Roku. GroicPorz b2v.

Szeregi: »miesięcznik i też opętany« (1): [adamas] Swari y zwady zwiciężyć cżyni, mieſiecżnikom y też opętanym ludziom ieſt pożytecżny FalZioł IV 46c.

»szalony i miesięcznik« (1): Cżyrwony [celidonius] kto gi przy ſobie będzie w cżyſtey chuſtcze lnianey przy ſobie noſił/ ſzalonym y mieſięcżnikom ieſt pożythecżen FalZioł IV 50b. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

2. Prawdopodobnie skrzep pomenstruacyjny (1): Czymkolwiek martwy rodzay wywabić możeſz/ tymże też y żarnow wywabiſz (marg) Zárnow álbo mieśięcznik. (‒) SienLek 115.
3. bot. Calendula officinalis L. (Rost), nagietek lekarski; roślina z rodziny złożonych (Compositae); popularny jako roślina ozdobna; kwiaty używane jako przyprawa kuchenna i barwnik spożywczy, liście dawniej jadane jako jarzyna; również roślina lecznicza (1): To ziele mieſięcżnik/ zda mi ſie że tho ieſt ktore poſpolicie zową nogietek. FalZioł I 71c.
4. [bot. Prawdopodobnie Lunaria L., miesięcznica; roślina z rodziny krzyżowych (Cruciferae): LVNARIA MINOR, Paronochia, Zapártnicá, Miesiącznik. UrzędowHerb 180 (Linde).]

Synonimy: 1. lunatyk; 2. żarnow; 3. nogietek; 4. zapartnica.

Cf MIESIĄCZEK

MP