[zaloguj się]

[MIESZACZ sb m

Fleksja

I sg miesz(a)cz(e)m.

stp, Cn, Linde brak.

Ten, kto wywołuje zamieszanie, mącieiel: Ze każdÿ Miſtrz [...] nie ma robic z inſzego rzemięſla robotÿ, iedno tę robotę albo rzemioſlo ktorego się vczÿl [...] alias ma się ſtrzecz abÿ mieſſaczem niebÿl pod winą kamienia woſku ÿ klodÿ piwa MetrKor 117/439v.

Cf [MIESZAŁA], MIESZANIEC, [MIĘSZAL]]

FP