[zaloguj się]

MIESZAJĄCY (2) part praes act

Tekst nie oznacza é; a jasne.

Fleksja
sg
mNmieszający
pl
D mieszającym

sg m N mieszający (1).pl D mieszającym (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Mylnie utożsamiający, nie rozróżniający [co pl] (1):
Wyrażenie: »w jednę [jakąś rzecz] mieszający« (1): Eutyches Heretyk dwie náturze Chryſtuſowe w iednę mieſzáiący. SkarŻyw 318 marg.
2. Niepokojący, wprowadzający zamieszanie [czym = co] (1): Był ten Cyryllus wielką podporą wierze S. Katolickiey przećiw Arryanom/ ná on cżas świátem mieſzaiącym SkarŻyw 278.

Cf MIESZAĆ

MP