[zaloguj się]

MIESZAJĄCY SIĘ (1) part praes act

Fleksja

N sg f mi(e)szając(a) się.

stp, Cn, Linde brak.

Poruszający się, zmieniający położenie:
Wyrażenie: »mieszający się tam i sam«: iż w wodzie poruſzoney abo j w zwierciedle twarz ſie też dziwna widzi, mieſzaiącza ſie tam y ſam według zamieſząnia rzecży w ktorey ſie vkaznie [!]. GlabGad L5v.

Cf MIESZAĆ SIĘ

MP