[zaloguj się]

MIĘKKONOGI (2) ai

miękkonogi (1), miękonog (1); miękkonogi Mącz; miękonog Calep.

Fleksja

N sg m miękkonogi (1), miękon(o)g (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Znaczenia
Powłóczący nogami; mollipes Mącz, Calep, Cn (2): Mollipes, Miękkonogi. Mącz 230a; Mollipes Qui mollem habet pedem ‒ Miekonog. Calep 670b.

RS