[zaloguj się]
MŁODZIENICA  stp; Cn, Linde brak.

Cf MŁODZICA