[zaloguj się]

MŁODZICA (1) sb f

Fleksja

A sg młodzicę.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Dziewica:
Wyrażenie: »naruszona młodzica«: Bo Almá młodą Pánią/ Mężátkę/ ábo náruſzoną młodzicę znácży: Ale Almá [błędnie zam: Bethulá]/ nigdy tylko dziewicę nienáruſzoną choćiáby iuż w lećiech podeſzłą. CzechRozm 129.

Synonimy: dziewica, panna.

Cf MŁODZIENICA

JB