[zaloguj się]

MNOGOŚĆ (6) sb f

Oba o jasne.

Fleksja
sg
N mnogość
G mnogości
A mnogość

sg N mnogość (1).G mnogości (1).A mnogość (4).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu oraz XVIII w. w innym znaczeniu.

Znaczenia
Duża ilość [kogo, czego] (6): OpecŻyw 46; To Szcżęſcié milé gdy nám powolné bywá Cżlowiek tedy mnogoſćz przijacieli miéwá ForCnR E3v; a tamo [w bogactwie] wſſytkę ſſcżęſciá ſwego mnogoſcz pokładało. ForCnR Wiet Av; iże wielki Swiát mnogość rzeczy rozmáitych w ſobie ma SienLek T3v; PowodPr 31.
Szereg: »mnogość i rozmaitość« (1): Potraw mnogość y rozmáitość/ vwłoká zdrowiu SienLek S3.

Synonimy: liczba, 1.siła, wielkość.

Cf MNOSTWO, [NIEMNOGOŚĆ]

MB