[zaloguj się]

MNOŻĄCY (6) part praes act

o jasne.

Fleksja
sg
mNmnożący fN nNmnożąc(e)
G Gmnożąc(e)j G
pl
N subst mnożąc(e)

sg m N mnożący (1).f G mnożąc(e)j (1).n N mnożąc(e) (2).pl N subst mnożąc(e) (2).

stp. s.v. mnożyć, Cn brak, Linde XVII w. s. v. mnożyć; poza tym XVIII w. w innym znaczeniu s.v. mnożyciel.

Powodujący wzrost ilości, powiększanie się czegoś [co] (6): Rzeczy mleko mnozącze: ty ſą. FalZioł V 37, IV 19c; Sanguinaria herba, Wſzelákie ziele kreẃ dobrą mnożące/ álbo też záſtáwiáyące Mącz 367b; SienLek 9v marg; Fumifer ‒ Dim mnozący. Calep 440b; niemáſz ſtáwow kopánia [...] pracey bárzo pieniądze mnożącey GostGospSieb + 3v.

Cf MNOŻYĆ

MB