[zaloguj się]

MOSZCZOWY (4) ai

moszczowy (3), mosztowy (1); moszczowy Mącz (3); mosztowy Calep.

Oba o jasne.

Fleksja
sg
mNmoszczowy nNmoszczow(e)
pl
G moszczowych

sg m N moszczowy (2).n N moszczow(e) (1).pl G moszczowych (1).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odmoszcz; musteus Mącz, Cn; mustarius Calep, Cn; mustulentus Cn (4): Mącz 238d; Mustarius – Moſztowi. Calep 683a.
a. Służący do wyrobu i zlewania wina (2):
Wyrażenia: »kadź moszcowa« (1): Diffusum vinum Z kádźi moſzcowych [!] w fáſy roźlane. Mącz 139d.

»wiadro moszczowe« (1): mustarius urceus, Wiádro moſzczowe. Mącz 238d.

AKtt