[zaloguj się]

MROCZEK (2) sb m

o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w mrok oraz -ek).

Fleksja
sg
N mroczek
G Mroczka

sg N mroczek (1).G Mroczka (1).

stp brak, stp nazw os, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Człowiek chorobliwie mrużący oczy; paetus Calep; conivens oculos vel coniventibus oculis homo, nictans, nictare non cessans Cn (1): Paetus, Germ. Der Bocksaugen hat: das ist, wenn das Augglid den Augstern nur halb bedeckt als wenn einer die Augen halb offen hett/ glaraug/ vbersichtig. Pol. Mroczek. Calep [745]b.
2. n-pers (1): yakom ya nyeprzyschethl szbronyamy ostrzemy naczaszthky puszthe szlachathnych maczyeya y mroczka ZapWar 1504 nr 1923.

Synonim: 1. blaskooki.

Cf MRUŻEK

Aktt