[zaloguj się]
MROKOWY  stp; Cn, Linde brak.

Cf [MROCZNY]