[zaloguj się]

[MROCZNY ai

Fleksja

L pl mrocznych.

stp, Cn brak, Linde także XVIII w.

Przymiotnik odmrok” ‘ciemność, ciemna chmura’: ciemny, zachmurzony, zamglony: Dayćie Iehowie Bogu ſwemu sławę drzewiey niż ſię záćmi/ y niżeli ſię otrącáć będą nogi wáſze po gorách mrocżnych [montes crepusculi (marg) caliginosos (–); o góry ciemne WujBib]/ bo będziećie ſię nádziewáć świátłá BudBib Ier 13/16 (Linde).

Synonim: ciemny.

Cf MROKOWY]

AKtt