[zaloguj się]

NAPUCHŁY (5) part praet act

a jasne.

Fleksja
sg
mNnapuchły nN
G Gnapuchł(e)go
A Anapuchł(e)

sg m N napuchły (1).n G napuchł(e)go (1).A napuchł(e) (1).pl A subst napuchł(e) (2).

stp brak, Cn s.v. napuchnąć, Linde bez cytatu.

Wypukły, nabrzmiały, spuchnięty; glandulosus Mącz; tumidus, turgidulus, turgidus Cn (5): Też ieſt rzecż pożytecżna y barzo dobra naparzać leguchno napuchłe mieſtcze FalZioł V 25v; Także tym to zielem okładay mieſtcza napuchłe. FalZioł V 41, V 25v; Glandulosus, Nádęty/ napuchły. Mącz 146b.

W charakterystycznych połączeniach: napuchłe miestce (3), oczy.

Szereg: »bolący i napuchły« (1): Też płuczka Liſie [...] na ocży bolącze y napuchłe przyłożone/ oddalaią bol pewnie y puchlinę zganiaią od nich. FalZioł V 78.

Synonimy: nabrzękły, ociekły.

Cf NAPUCHNĄĆ, NAPUCHNIONY

DJ