[zaloguj się]

[NARZEPIĆ vb pf

Fleksja

2 sg m praet -eś n(a)rz(e)pił.

stp, Cn, Linde brak.

Napełnić, natłoczyć; przen:
Zwrot: »[komu] głowę narzepić«: Toż mi głowę narzepił, Dobrzem to w łeb sobie wlepił. PismaPolit 83.

Synonim: nabić.

Formacje współrdzenne cf RZEPIĆ.]

FP