[zaloguj się]
NA WSTECZ  cf 1. NA »na wstecz«, WSTECZ