[zaloguj się]
NA WYSZSZĄ  cf 1. NA »na wysza«, WYSZA