[zaloguj się]

NAZIMNE (1) sb n

Fleksja

N sg nazimn(e).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Zastygły wywar z ryb, kości lub mięsa; galareta: Ius congelatum, Gáláredá/ álbo náźimne. Mącz 179b.

Synonim: galreta.

AL