[zaloguj się]

NĘCONY (1) part praet pass impf

Fleksja

N pl subst nęcon(e).

stp, Cn, Linde brak.

Łowiony za pomocą przynęty: Esca, Wſzelákie ziárná którémi ptacy/ y też ryby bywáyą nęcone. Mącz 108c.

Synonim: wabiony.

Cf NĘCIĆ

ZZa