[zaloguj się]

NĘCIĆ (10) vb impf

Fleksja
inf nęcić
indicativus
praes
sg pl
1 nęcę
3 nęcą
praet
sg
3 m nęcił

inf nęcić (6).praes 1 sg nęcę (2).[3 pl nęcą.]praet 3 sg m nęcił (1).part praes act nęcąc (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Wabić, kusić, zachęcać; allicere Mącz, Calag, Cn; lactare Mącz, Cn; admulcere, allectare, allicefacere, illicere, invitare, pellicere, prolicere Cn (10): Allicio, Przywabiam/ nęcę. Mącz 181d; Calag 339b.

nęcić kogo (5): RejWiz 59v marg, Cc6v; Lactare per translationem, Nęćić kogo/ piękne słówká kómu dáwáć. Mącz 181b; Nigdy ſię ták nie dorobiſz/ idź precż/ nie vmieſz ludźi nęćić błaźnie. KlonWor ded **3. Cf nęcić kogo do czego.

nęcić kogo do czego (1): Ut pneris olim dant crustula blandi Doctores Elementa velint nt discere prima, Iáko pochliebuyący miſtrzowie pod czás nieyákie ſmáczne kąski dáyą dźieciam/ necąc [!] ye do ſzkoły. Mącz 262c.

a. Łowić zwierzynę, zwłaszcza ptaki, za pomocą przynęty (3): Inesco, et Obesco, Nęcę/ Podſypuyę. Mącz 108c.

nęcić co (2): Ptaſznik długo ptaki nęćił/ A potym więc śieć rozrzućił BierEz O4v; [w Ruśi to ieno cżynią/ kilka niedziel ie [cietrzewie] nęcą/ bo nieumieią inácżey. Ale ty doſtánieſz ich y ná podgon nienęcąc/ iedno pátrzay gdzieby cżęſto bywáły/ támże śieć poſtaw CygMyśl B]. Cf W porównaniu.

W porównaniu [też: kogo] (1): Ineſcare ieſt to ſłowo ptáſznicże. Inefcare aues: Ponętę ſypáć ptakom żeby ie łátwiey połowić. Właśnie tedy każe ten chytry ſługá/ nęćić ludźi iákoby Cietrzewie. KlonWor ded **3.

Synonimy: łudzić, przywabiać, wabić.

Formacje współrdzenne: nęcić się, ponęcić, ponęcić się, przynęcićwnęcić, wnęcić się, znęcić, znęcić się; przynęcaćwnęcać się, wznęcać się.

Cf NĘCENIE, NĘCONY

ZZa