[zaloguj się]

PRZYWABIAĆ (10) vb impf

inf z tekstu oznaczającego å niekonsekwentnie; drugie a prawdopodobnie jasne (tak zwykle w -ać); w pozostałych formach -wå-.

Fleksja
inf przyw(a)biać
indicativus
praes
sg
1 przywåbiåm
3 przywåbiå
praet
sg
3 m przywåbiåł

inf przyw(a)biać (1).praes 1 sg przywåbiåm (6).3 sg przywåbiå (3).[praet 3 sg m przywåbiåł.]

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. przywabić.

Przyciągać kogoś a. coś ku komuś a. ku czemuś w sposób łagodny, wabić, zachęcać, skłaniać, pozyskiwać; allicere, pellicere Mącz, Calep; illicere Calep, Cn; illectare Calep [w tym: kogo (4), co (żywotne) (1)] (10): Allicio, Przywabiam/ nęcę. Mącz 181d; Illicio – Pobudząm, przicziagąm, prziwabiąm. Calep [504]b, [504]b, 784a; [UrsinGramm 248].

przywabiać k(u) komu (2): Allicio – Priziłaſzam [lege: przyłaszam], kumnie prziwabiąm. Calep 53b. Cf Zwrot.

przywabiać ku czemu (1): Powtore [Jahwe] rzecż ſwą obráca do Zydow/ á przywabia ie ku náuce ſwoiey. BibRadz Is 48 arg; [a was czyſte pachołki/ od woyny/ [...] ku proznowaniu á gnuſznoſci przywabiał tym ſtatutem OrzKsiąż E7v].

przywabiać przez co [= za pomocą czego] (1): Przez wielki obłow ryb Iezus kſobie przywabia Piotrá z towárzyſzmi iego. BibRadz Luc 5 arg.

przywabiać czym (2): FalZioł IV 31c; Pellicio et Pelliceo, Pięknemi á głádkiemi słowki kógo prziwabiam/ prziciągam ná moyę ſtronę przimawiam. Mącz 182b; [OrzKsiąż E7v].

Zwrot: »k sobie, do siebie przywabiać« (1:1): [wieloryb] Ma ciaſne dziuri w gębie albo we krtaniu: iż nie może pokarmu wielkiego pożrzeć/ ale drobne ribki pożyra: ktore wonnoſcią ſwoią do ſiebie przywabia. FalZioł IV 31c; BibRadz Luc 5 arg.
[Przen: Przygarniać, przyjmować [czym w co]: Záśię Nilus troſkliwy á ſzeroki ćiáłem/ Otwierał ſwoie weſzćia/ á płaſczem niemáłem Wſzyſtkie ſwoie przywabiał ludźi rozgromione W ſwoie modráwe łono y w rzéki záćmione [vocantem caeruleum in gremium latebrosaque flumina victos VIII 712]. VergKoch 240.]
a. Okazywać komuś przychylność (1): Mayą też być ćwcżeni [młodzieńcy] [...] iako (wedluk potrzeby) ſromiezliwie ſtarſze y zacżnieyſze pozdrawiać/ yako młodſze vkładnie przywabiać KwiatKsiąż D3v.

Synonimy: łudzić, nęcić, pociągać, przyciągać, przyłaszać, przyłudzać, przymawiać, przynęcać, przywodzić, skłaniać.

Formacje współrdzenne cf WABIĆ.

Cf PRZYWABIANY

MPi