[zaloguj się]

PRZYŁUDZAĆ (3) vb impf

a jasne.

Fleksja
inf przyłudzać
indicativus
praes
sg pl
1 przyłudzåm
3 przyłudzają

inf przyłudzać (1).praes [1 sg przyłudzåm.]3 pl przyłudzają (1).part praes act przyłudzając (1).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. przyłudzić; poza tym w objaśnieniu s.v. przyłuda.

Przywabiać, zachęcać; allectare Mącz, Cn; pellicere Vulg; allicere Cn [w tym: kogo (2)] (3): Invitare et allectare, Pobudzáć y prziłudzáć. Mącz 500a; [Nunquam rem facies noſcis ineſcare homines. Nigdy ſie nie zámozeſz nie vmieſz ludzi przyłudzáć. TerentMatKęt K4, R8; Przyłudzam/ Attraho, allicio, pellicio. Volck Vvv3].

przyłudzać przez co (1): Abowiem hárdośći prozne mowiąc/ przyłudzáią przez pożądliwośći ćiáłá przez niepowśćiągliwośći/ tych co trochę odbiegli byli WujNT 2.Petr 2/18.

przyłudzać czym (1): CzechRozm 91v cf Szereg.

Szereg: »nie przyłudzać ale namawiać« (1): A to wſzyſtko nie w nádzieię dobr iákich/ z źiemie wychodzących iáko Moyżeſz mlekiem y miodem Izráelcżyki przyłudzáiąc: ále żywotem wiecżnym y kroleſtwem niebieſkim/ onych námáwiáiąc CzechRozm 91v.

Synonimy: namawiać, nęcić, przynęcać, przywabiać, wabić.

Formacje współrdzenne cf ŁUDZIĆ.

Cf PRZYŁUDZAJĄCY, PRZYŁUDZANIE

LW