[zaloguj się]

NIEBACZLIWIE (1) av

a pochylone; oba e prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz zwykle w -e).

stp, Cn, Linde brak.

Przez nieuwagę, nierozmyślnie: Rownie ták koſą oſtrą pracowity Oracz/ kwiateczek [...] Nowo roſkwitły śćina niebaczliwie SzarzRyt C4v.

Cf NIEBACZNIE

ASt