[zaloguj się]

NIEBACZLIWY (3) ai

e jasne; -a- (1) GosłCast, -å- (1) SzarzRyt.

Fleksja
sg
m Iniebåczliwym
Vniebaczliwy
pl
N m pers niebaczliwi

sg m I niebåczliwym (1).V niebaczliwy (1).pl N m pers niebaczliwi (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Nierozważny, nie zdający sobie sprawy ze złych skutków swego postępowania (2): poznáney wády w ſwym kſztałćie prawdźiwym/ By ſie nie ſtrzegł/ y będźieſz kto ták niebaczliwym? SzarzRyt D3v.

W przeciwstawieniu: »dobry ... niebaczliwy« (1): Acz więcz nigdy dobremu ſwa wola [= swoboda] nie wadzy Ale ći niebacżliwi błądzą więcz w tym radzy RejJóz G8v.

2. Nie zwracający uwagi (1): od czáſów wielá Prágnę ćię/ [...] á ty niebaczliwy/ Prośby moiéy ſie ſchraniaſz/ w móy czás nieſczęśliwy. GosłCast 58.

Cf NIEBACZNY

ASt