[zaloguj się]

NIEBAGNISTY (1) ai

Fleksja

I sg f niebågnistą.

stp, Cn, Linde brak.

Nie pochodzący z bagna: kiedy iuż ſtáwarz vczyni Grundfeſt/ niechayże go záwieźie dobrą źiemią nie bagniſtą Strum Fv.

Cf BAGNISTY

KW