[zaloguj się]

BAGNISTY (5) ai

a jasne.

Fleksja
sg
mN nNbagnist(e)
Gbagnist(e)go G
L Lbagnistym
pl
G bagnistych

sg m G bagnist(e)go (1).n N bagnist(e) (1).L bagnistym (1).pl G bagnistych (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Znaczenia
Błotnisty, grząski; palustris Cn (5): Przetoſz zdrowie cżłowiecże ieſt przemieſzkawać [...] daleko od mieſtc ſmrodliwych wodniſtych/ bagniſtych/ Ieziornych/ mocżydlnych FalZioł V 62; Rib. á zwłaſzcża bagniſthych/ Ieziernych/ ſtawowych/ z wod ſtoiączych [...] Tego wſzythkiego niepożyway. FalZioł V 64. Ieremiaſſá Krol wydał ſwoim Pánom/ á oni go wypuśćili do dołu bágniſtego LeopIer 38/6; SienLek 2v, 3;

Synonimy: błotny, kałużowy, ługowaty.

Cf NIEBAGNISTY

KN