[zaloguj się]

[NIEBIESI (?) ai

Fleksja

G sg m niebiesi(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odniebo” ‘siedziba Boga’; będący w niebie; w przen: to ſłowo ſwoie á Ewangelią świętą niewodowi [Pan Chrystus] przyrownawa wktorem mamy śie dać ćiągnąć ieſli chcemy dobrzegu niebieśiego przyść. [...] kaznodźieia zapuſſcza śieć/ to ieſt ſłowo Boże [...] ktorem wyciąga [...] ludzi dobrzegu wiecznego żywota OrszakPos 350.

Cf NIEBIESKI]

MK