[zaloguj się]

NIEBOJAŹNIE (1) av

Pierwsze e, o oraz a jasne; końcowe e prawdopodobnie jasne (tak zwykle w -e).

stp, Cn, Linde brak.

Odważnie, śmiało: Intrepide, Nieboyáźnie/ śmiele/ beſpiecznie. Mącz 463b.

Synonimy cf NIEBOJAŹLIWIE.

Cf BOJAŹNIE, NIEBOJAŹLIWIE

ZCh