[zaloguj się]

NIEBOJAŹLIWIE (2) av

Zawsze w pisowni rozłącznej; -ź- (1), -z- (1).

Pierwsze e, o oraz a jasne; końcowe e prawdopodobnie jasne (tak zwykle w -e).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Odważnie, śmiało; abiecte Mącz (2): on ſie ich namniey nie bał áni vciekał/ ále przed wſzytkiemi nie boiázliwie ſtánął. HistAl K6v; Mącz 161d.

Synonimy: nielękliwie, śmiele.

Cf BOJAŹLIWIE, NIEBOJAŹNIE

ZCh