[zaloguj się]

NIEBYTY (1) part praet pass impf

Fleksja

G pl niebytych.

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. byty.

W funkcji czynnej: Nie istniejący, nie stworzony: Aryuſz gdy ſię przał Syná Bożego z Bogá Oycá vrodzonego/ powiedaiąc go być vcżynionego z rzecży niebythych/ przał żeby był Syn teyże natury z oycem GrzegRóżn M3.

Cf [BYTY]