[zaloguj się]

[BYTY part praet pass

Fleksja

A sg m byt(e)go.

stp, Cn brak, Linde także XVII w.

Znaczenia
Który już był: ludzie/ ktorzy wierzyli weń [Jezusa] thák przyſzłego ieſzcże/ iáko y my wierzymy ták iuż bytego. GilPos 39v (Linde).

Cf BYĆ, NIEBYTY]

LZ