[zaloguj się]

[NIEBYWANIE sb n

Fleksja

D sg niebyw(a)niu.

stp, Cn, Linde brak.

Nieprzebywanie, nieodwiedzanie: Albo teſz do inſzich palaczow [nie ma żadna siostra wnić] oſſobliuie ku niebivaniv iedno czaſſow godnich zbudovanich. StatNorb 21v.

Cf BYWANIE]

FP