[zaloguj się]

BYWANIE (5) sb n

a jasne.

Fleksja
sg
G bywaniå
I bywani(e)m
L bywaniu

sg G bywaniå (3).I bywani(e)m (1).L bywaniu (1).

stp, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. bywalec.

Przebywanie, uczęszczanie, odwiedzanie; consuetudo Mącz; freguentatio JanStat (5): Devinctam consuetudine domum habere, Poziskáć ſobie záchowánie w którym domu/ vprzeymym towárziſtwem álbo częſtym bywániem. Mącz 497b; SarnStat 337 [idem] 369, 382.

bywanie u kogo (1): Obiwanyv v Granowskiego y vynſchich Zyemyan pithanye LibMal 1546/122v.

Cf BYWAĆ, [NIEBYWANIE]

BC