[zaloguj się]

NIECAŁOŚĆ (2) sb f

Fleksja

G sg niecałości (2).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Utrata dziewictwa (2): Przytim ſie też godzi wiedzieć znamię nie czałoſci młodziencza abo dziewki, to ieſt, ieſtli ona ſmiotanę zlizała, albo on sadło ziadł etc. abowiem chrzęſtka na konczu noſa ieſt v każdego cżłowieka, która gdi nie będzie iuż oſthra albo koncżata, [...] pewne znamię ieſt naruſzenia zupełnoſci ciała y nie czałoſci GlabGad N8v-O.

Cf CAŁOŚĆ