[zaloguj się]

NIECHWALNY (1) ai

Fleksja

N sg m niechwålny.

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. chwalny.

Pozbawiony czci: Illaudatus, Którym ſie nie godźi dowodźić/ niechwalny. Mącz 186b.

Cf CHWALNY

MM