[zaloguj się]

NIECZEŚNIE (1) av

Wszystkie e prawdopodobnie jasne (tak w nieczesny oraz zwykle w -e).

stp, Cn, Linde brak.

Przedwcześnie: Vnzeitlich. Niecżeſnie. Intempestive. Calag 540b.

Cf CZEŚNIE