[zaloguj się]

NIECZŁOWIECZEŃSKIE (1) av

Pierwsze trzy e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz człowieczeński), końcowe e prawdopodobnie pochylone (tak zwykle w -skie).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. czlowieczeńskie.

W sposób niegodny człowieka, niezgodnie z jego naturą i psychiką; okrutnie, nieludzko: Pámiętay Attilá żeś cżłowiek/ obácż ſie iż nie cżłowiecżeńſkie cżyniſz? ále iáko Smok okrutny ludzi morduieſz? BielKron 298.

Cf NIELUDZKIE