[zaloguj się]

NIECZYTANIE (1) sb n

Teksty nie oznaczają é; pierwsze e prawdopodobnie jasne (tak w nie-); a jasne.

Fleksja
sg
N nieczytani(e)
A nieczytani(e)

sg N nieczytani(e).[A nieczytani(e).]

stp, Cn, Linde brak.

To, że ktoś nie czytał: [przez nieczytanie ich [artykułów] od niektórych Z panów posłów, tedyźmy to na inny czas odłożyli DiarPos 126.]
a. Brak należytej znajomości tekstu:
Szereg: »nieczytanie i nieumiejętność«: I wtym ſie teſz okázuie twoy fáłſz/ y nietzytánie/ y nieumieiętność piſmá Swiętego/ iżeś ty ſmiał nápiſáć omylnie KrowObr 224.

Cf CZYTANIE