[zaloguj się]

NIEDBALEWY (1) ai

Fleksja

N sg m niedbalewy.

stp, Cn, Linde brak.

Niezapobiegliwy, nie troszczący się o nic: A tego téż pilnuy/ ábyć Piątniki z Stáwu z wodą nie wychodźiły [...]: áno to dármo zgániáć ná co inſzégo/ ieno ſam ná śię/ żeś niedbálewy Strum P2v.

Cf NIEDBAŁY

MM