[zaloguj się]

NIEDOWODNIE (2) av

Wszystkie samogłoski jasne.

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

Znaczenia
Nieprzekonywająco; frigide; sine a. vano argumento Cn (2): Sicce dicere per translationem, Sucho mówić/ to yeſt krótko y ledwey/ nierad/ niedowodnie. Mącz 391b; którzykolwiek tego Lechá z Czechem ná nogi ſtáwiáią/ ták niedowodnie tego ſwégo mniémánia popiéráią/ że y ſynów ich/ álbo potomka iákiégokolwiek właſnie miánowáć nieumieią KochCz A4v.
[Szereg: »omylnie i niedowodnie«: Niechajże a to przez to pismo mają i ci, co je we Śrzedzie oderwano, i ci, co tam nie byli, [...] i W. Ks. Litewskie wiadomość spraw tych, które tak rozmaicie i omylnie i niedowodnie udawają. AktaSejmikPozn 1590/138.]

Cf DOWODNIE