[zaloguj się]

[NIEDROBNY ai

Fleksja

A pl subst niedrobn(e).

stp, Cn, Linde brak.

Niemały, prawie dorosły (o dzieciach): Tam mię [wiatry] doniosą aż do mej śmierci, Gdzie dziewka mieszka i niedrobne dzieci. Otwin(?)Erot 135.

Synonim: niemały.

Cf DROBNY]

FP