[zaloguj się]

NIEDROŻNIE (3) av

Zawsze w pisowni łącznej.

Oba e jasne; -ó- MurzNT (2), -o- (1) KochCz.

stp, Cn brak, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) — XVII w.; poza tym XVII w.: niedrożno s.v. drożny.

Niewłaściwie, niesłusznie (3): Zaiſtéć śię za co lękać mámy a tego czekáć co pán ku takowęm w pſal: 49. mowj Który śię gniewá nabrata ſwégo niedrożnie MurzNT 18v, 18v; [CerGór 82].
Szereg:»niedrożnie i niepodobnie« (1): Bo puśćiwſzy ná ſtronę Noego/ y owé wſzytkié genealogiae/ przez któré naród Słowięńſki niedrożnie/ y niepodobnie wiodą KochCz A4.

Synonim: niesłusznie.

Cf DROŻNIE