[zaloguj się]

NIEGOŚCINNY (1) ai

Fleksja

N sg n niegościnn(e).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Nie nadający się do zamieszkania; inhospitus Mącz; inhospitalis Cn: inhospita tecta Niegośćinne domoſtwo/ puſte nie budowne niebezpieczne. Mącz 159a.

Cf GOŚCINNY

MM