[zaloguj się]

NIEHAMOWANY (2) part praet pass impf

e, oba a oraz o jasne.

Fleksja
sg
fNniehamowanå
pl
N subst niehamowané

sg f N niehamowanå (1).pl N subst niehamowané (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. W funkcji właściwej: Nie zatrzymany (1): áby zapiſy w Aktá Ziemſkié [...]/ tym którzy ie introdukuią były záś wrácáné y nie hámowáné. SarnStat 813.
2. W funkcji przymiotnika: Nie dający się powstrzymać (o bystrym nurcie): tám Miozá w ſwym biegu Niehámowána płynie KochJez By.

Cf HAMOWANY, NIEHAMOWNY

MM