[zaloguj się]

NIEHAMOWNY (11) ai

Zawsze w pisowni łącznej.

e, a oraz o jasne (w tym w a 2 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
mNniehamowny fN
G Gniehamown(e)j
Dniehamownemu D
Aniehamowny Aniehamownå
Lniehamownym L
pl
N m pers niehamowni
subst niehamown(e)
A subst niehamown(e)
I m niehamownémi

sg m N niehamowny (1).D niehamownemu (2).A niehamowny (1).L niehamownym (1).f A niehamownå (1).G niehamown(e)j (1).pl N m pers niehamowni (1). subst niehamown(e) (1).A subst niehamown(e) (1).I m niehamownémi (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. hamowny.

1. Niepowściągliwy, nieumiarkowany, gwałtowny; acolitus, effraenus Calep (8): we Fráncy obaczmy/ ieſly ieſt świéża/ wczłowiecze gorącym/ á niehámownym/ że w niem kreẃ wre Oczko [40]; Effraenus ‒ Niehamowni, ſzalioni, dziki. Calep 352a, 18a; Aliśći bez wſzelkiego karánia zoſtáły/ y owſzem ſie ſpoſpolitowáły/ [...] cudzołoſtwá/ świętokradźtwá/ niehamowne mężoboyſtwá PowodPr 24, 52; Iempſar/ iáko Sirenis ſubtélna z ſwoimi Głoſy formowánémi á niehámownémi GosłCast 11.
Wyrażenie: »żal niehamowny« (1): Trudna to ná mię: lubo twóy żal niehamowny/ Lubo téż chcę vważyć ten ſwóy dowćip rowny. KochFrag 52.
W przen (1):
Wyrażenie: »niehamowny brzuch« = nienasycony apetyt, żarłoczność (1): páná przećiwko ſobie zápalili: Kuſząc go w ſercách ſwoich/ á niehámownemu Pożądáiąc pokármu brzuchowi ſwoiomu. KochPs 115.
2. Nie dający się powstrzymać (o nieprzerwanym ruchu) (3): Tu Tanew niehámowna San prętki nápawa KochDryas [A3]; Márá człowiek: á iego látá ſą lotnemu Cięniowi rowné niehámownemu. KochPs 209; SapEpit A4.

Synonimy: 1. gwałtowny, niepowściągliwy, nieukrocony, nieumiarkowany, nieuskromiony.

Cf HAMOWNY, NIEHAMOWANY

MM