[zaloguj się]

NIEUMIARKOWANY (2) part praet pass pf

e, o oraz oba a jasne.

Fleksja
sg
mNnieumiarkowany fN
G Gnieumiarkowanå

sg m N nieumiarkowany (1).f N nieumiarkowanå (1).

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika (2):
1. Niezgodny z przyjętym wzorcem, z ustaloną regułą, nieuregulowany (1): Irregularis, Nieproſty/ Nieuproſtowány/ Nieumiárkowány/ Niepoſtępny/ Nietráfiáyący/ Niedźierżący áni ſie mogący przigodźić ná regułę álbo poſpolitą naukę. Mącz 35Ia.
2. Nadmierny; niepowściągniony; nieukrócony (1):
Szereg: »zamieszany a nieumiarkowany« (1): záwykłány ſwiát a zámieſzána á nieumiárkowána pożądliwość ciáłá náſzego wſzytko nam powichrowáć muśi RejZwierc 91.

Synonimy: 2. niemierny, niepowściągniony, nieśmierny, nieuhamowany, nieukrocony, nieuskromiony.

Cf UMIARKOWANY

KK